Пианино как перевести: Piano — перевод, транскрипция, произношение, примеры

→ %d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%be | Glosbe

Пример переведенного предложения: Урок: Грамотное чтение (be с. 83, абз. ↔ Dərs: Düzgün oxunuş (be s. 83, abz.

  • Glosbe Translate

  • Google Translate

+ Добавить перевод Добавить

В настоящее время у нас нет переводов для %d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%be в словаре, может быть, вы можете добавить его? Обязательно проверьте автоматический перевод, память переводов или косвенные переводы.

  • Механическое пианино

    Pianola

Добавить пример Добавить

Склонение Основа

Урок: Грамотное чтение (be с. 83, абз.

Dərs: Düzgün oxunuş (be s. 83, abz.

jw2019

Урок: Подкрепляй доводы дополнительными аргументами (be с. 256, абз.

Dərs: Əlavə arqumentlər (be s. 256, abz.

jw2019

Урок: Рассуждение над библейскими стихами (

be с. 232, абз.

Dərs: Müqəddəs Kitab ayələri üzərində mülahizə (be s. 232, abz.

jw2019

Урок: Главных пунктов должно быть немного (be с. 213, абз. 2 — с. 214, абз.

Dərs: Əsas bəndlər çox olmamalıdır (be s. 213, abz. 2 — s. 214, abz.

jw2019

Урок: Вопросы, помогающие выявить неправильные взгляды (be с. 239, абз.

Dərs: Səhv nöqteyi-nəzərləri aşkar etməyə kömək edən suallar (be s. 239, abz.

jw2019

26 марта 1970 года Фил Спектор сделал ремикс песни для альбома Let It Be.

26 mart 1970-ci ildə isə Fil Spektor, «Let It Be» albomu üçün mahnının remiks versiyasını hazırlayıb.

WikiMatrix

Урок: Пробуждай в слушающих тебя положительные чувства (be с. 259, абз. 5 — с. 260, абз.

Dərs: Dinləyicilərində müsbət hisslər oyat (be s. 259, abz. 5 — s. 260, abz.

jw2019

Урок: Почему важно быть источником ободрения (be с. 268, абз.

Dərs: Ruhlandırmaq nəyə görə vacibdir?

jw2019

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ. Библия (включает в себя «Христианские Греческие Писания — Перевод нового мира») [bi2]; «Сторожевая башня» [w]; «Учимся в Школе теократического служения» [be]; «„Все Писание“ достоверно и полезно» [bsi]; «Темы для библейских разговоров» [td] из приложения в bi2.

DƏRS MATERİALI: Verilən tapşırıqların əsasını «Müqəddəs Kitab» və «İncil», «Gözətçi Qülləsi» [w], rus dilində olan «Teokratik Xidmət Məktəbində tə’lim alırıq» [be] kitabı, «“Hər Müqəddəs Yazı” doğru və faydalıdır» [bsi06] broşürasında çap edilən material və «Müqəddəs Kitab əsasında söhbət etmək üçün mövzular» [td] broşürası təşkil edəcəkdir.

jw2019

При открытии был назван BD

-12 5055, 5055-ая звезда между 12° и 13° ю. ш., считая от 0h прямого восхождения.

O BD-125055 adlandırılmışdır, 0-cı düz doğuşdan sayarkən 12°S və 13°S arasında yerləşən 5,055-ci ulduzdur.

WikiMatrix

Урок: Как пробуждать интерес людей в проповедническом служении (be с. 217, абз.

Dərs: Təbliğ edən zaman insanlarda maraq oyat (be s. 217, abz.

jw2019

В этой картине Мэрилин исполнила композицию «I wanna be loved by you», по выражению Роджера Эберта, гимн сексуальности на экране.

Bu filmdə Merilin «I wanna be loved by you» kompozisiyasını ifa edib, tənqidçi Rocer Ebert qeyd edib ki, bu mahnı ekranda seksuallığın himnidir.

WikiMatrix

Урок: Как понимание связано с сердцем (be с. 228, абз.

Dərs: Anlayış ürəklə necə bağlıdır?

jw2019

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ. Основой для заданий будет Библия (включает в себя «Христианские Греческие Писания — Перевод нового мира») [bi2], «Сторожевая башня» [w], «Учимся в Школе теократического служения» [

be], материал из книги «Все Писание вдохновлено Богом и полезно» [si], который будет напечатан отдельно, и «Темы для библейских разговоров» [td] из приложения в bi2.

DƏRS MATERİALI. Verilən tapşırıqların əsasını “Kitabı Mukaddes” [KM] və “İncil”, “Gözətçi Qülləsi” [w], rus dilində olan “Teokratik Xidmət Məktəbində tə’lim alırıq” [be] kitabı, “Hər Müqəddəs Yazı Allahdan ilham almış və faydalıdır” [si] kitabından alınan və “Hər Müqəddəs Yazı” doğru və faydalıdır” [bsi05] broşürasında çap edilən material və “Müqəddəs Kitab əsasında söhbət etmək üçün mövzular” [td] broşürası təşkil edəcəkdir.

jw2019

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ. Основой для заданий будет Библия (включает в себя «Христианские Греческие Писания — Перевод нового мира») [bi2], «Сторожевая башня» [w], «Учимся в Школе теократического служения» [

be], материал из книги «Все Писание вдохновлено Богом и полезно» [si], который будет напечатан отдельно, и «Темы для библейских разговоров» [td] из приложения в bi2.

DƏRS MATERİALI: Verilən tapşırıqların əsasını “Kitabı Mukaddes” [KM] və “İncil”, “Gözətçi Qülləsi” [w], “Mə’ruzə söyləmək və tə’lim vermək qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq” [ht], ayrıca dərc olunacaq “Hər Müqəddəs Yazı Allahdan ilham almış və faydalıdır” [si] kitabından alınan material və “Müqəddəs Kitab əsasında söhbət etmək üçün mövzular” [td] broşürası təşkil edəcəkdir.

jw2019

Урок: Тактичность в семье и с другими (be с. 200, абз. 1 — с. 201, абз.

Dərs: Ailə üzvləri və başqaları ilə nəzakətli ol (be s

. 200, abz. 1 — s. 201, abz.

jw2019

Урок: Помогай людям развивать богоугодный страх (be с. 260, абз.

Dərs: Allaha məqbul qorxu inkişaf etdirməkdə başqalarına kömək et (be s. 260, abz.

jw2019

Урок: Проявляй к людям уважение (be с. 190, абз.

Dərs: İnsanlara hörmət göstər (be s. 190, abz.

jw2019

Урок: Речь, содержательная благодаря проведенному исследованию (be с. 231, абз.

Dərs: Axtarışlar apararaq, öz mə’ruzəni məzmunlu et (be s. 231, abz.

jw2019

6 марта 1970 года был выпущен сингл «Let It Be».

6 mart 1970-ci ildə «Let It Be«nin sinqlı buraxılıb.

WikiMatrix

Используется, например, для распространения образов CD, DVD или BD дисков.

Bu bir disket, CD, DVD və ya USB disk ilə ola bilər.

WikiMatrix

Урок: Вопросы для подчеркивания (be с. 239, абз.

Dərs: Vurğulamaq üçün verilən suallar (be s. 239, abz.

jw2019

Урок: Пробуждай в слушающих тебя положительные чувства (be с. 259, абз. 5 — с. 260, абз.

Dərs: Dinləyicilərində müsbət hisslər oyat (be s. 259, абз. 5–s. 260, abz.

jw2019

Урок: Как помочь людям увидеть практическую пользу (be с. 159, абз.

Dərs: Praktiki fayda əldə etməkdə insanlara necə kömək etmək olar?

jw2019

Русско-английский словарь, перевод на английский язык

wordmap

Русско-английский словарь — показательная эрудиция

Русско-английский словарь — прерогатива воспользоваться вариативным функционалом, насчитывающим несколько сотен тысяч уникальных английских слов. Чтобы воспользоваться сервисом, потребуется указать предпочтенное слово на русском языке: перевод на английский будет отображен во всплывающем списке.

Русско-английский словарь — автоматизированная система, которая отображает результаты поиска по релевантности. Нужный перевод на английский будет в верхней части списка: альтернативные слова указываются в порядке частоты их применения носителями языка. При нажатии на запрос откроется страница с выборкой фраз: система отобразит примеры использования искомого слова.

Русско-английский словарь содержит строку для поиска, где указывается запрос, а после запускается непосредственный поиск. Система может «предлагать» пользователю примеры по использованию слова: «здравствуйте» на английском языке, «хризантема» на английском языке. Дополнительные опции системы — отображение частей речи (будет выделена соответствующим цветом). В WordMap русско-английский словарь характеризуется наличием функции фильтрации запросов, что позволит «отсеять» ненужные словосочетания.

Применение сервиса и достоинства

Перевод на английский язык с сервисом WordMap — возможность улучшить словарный запас учащегося. Дополнительные преимущества в эксплуатации WordMap:


  • Слова с различным значением, которые оптимизированы под любой уровень владения английским языком;
  • Русско-английский словарь содержит примеры, позволяющие усовершенствовать практические навыки разговорного английского;
  • В списке результатов указаны всевозможные синонимы и паронимы, которые распространены в сложном английском языке.

Онлайн-сервис WordMap предлагает пространство для совершенствования интеллектуальных способностей, способствует результативной подготовке к сдаче экзамена. Быстрый перевод на английский может быть использован с игровой целью: посоревноваться с коллегой или одноклубником; бросить вызов преподавателю, превзойдя ожидания собственного ментора.

Только что искали:

остаться безучастным 7 секунд назад

глаголать 7 секунд назад

кофетой 8 секунд назад

ссылать 8 секунд назад

заватлать 8 секунд назад

жибеньким 8 секунд назад

флюороскопе 10 секунд назад

негласное название 10 секунд назад

когнатство 10 секунд назад

проскачка 13 секунд назад

электропроизводительность 13 секунд назад

теормн 13 секунд назад

подстилать 14 секунд назад

козаовп 15 секунд назад

правящие круги общества 15 секунд назад

Ваша оценка

Закрыть

Спасибо за вашу оценку!

Закрыть

Последние игры в словабалдучепуху

Имя Слово Угадано Время Откуда
Игрок 1 палица 0 слов 1 час назад
64. 231.229.79
Игрок 2 комплектование 202 слова 9 часов назад 95.29.164.79
Игрок 3 халва 5 слов 9 часов назад 95.29.164.79
Игрок 4 авиапассажир 40 слов 11 часов назад 95.29.164.79
Игрок 5 игра 8 слов 11 часов назад 95.29.164.79
Игрок 6 авиапассажир 11 слов 13 часов назад 85.114.29.218
Игрок 7 децеребрация 11 слов 13 часов назад 85.114.29.218
Играть в Слова!
Имя Слово Счет Откуда
Игрок 1 вакса 21:25 4 минуты назад 178. 187.55.41
Игрок 2 ракля 52:49 16 минут назад 109.94.6.104
Игрок 3 отсос 0:0 16 минут назад 109.94.6.104
Игрок 4 ракша 0:0 17 минут назад 109.94.6.104
Игрок 5 скопа 0:0 18 минут назад 109.94.6.104
Игрок 6 замор 56:52 28 минут назад 109.94.6.104
Игрок 7 заеда 0:0 28 минут назад 109.94.6.104
Играть в Балду!
Имя Игра Вопросы Откуда
Чрр На одного 5 вопросов 18 часов назад 37. 215.28.182
Сел На одного 10 вопросов 1 день назад 136.169.172.39
Ллллл На одного 5 вопросов 1 день назад 136.169.172.39
Ппп На одного 10 вопросов 2 дня назад 178.70.91.242
Оео На одного 10 вопросов 2 дня назад 90.188.94.42
Оно На одного 10 вопросов 2 дня назад 90.188.94.42
Манго На двоих 10 вопросов 3 дня назад 217.66.154.11
Играть в Чепуху!

перевод с испанского на английский: Cambridge Dictionary

фортепиано

 

существительное

  [ мужской род ] /’pjano/

пианино

Hay Que llevar el фортепиано afinar. Вы должны принести пианино для настройки.

фортепиано де кола

Перевод фортепиано | PASSWORD Испано-английский словарь

фортепиано

 

существительное

 

фортепиано [существительное] большой музыкальный инструмент, на котором играют, нажимая на клавиши, молоточки ударяют по натянутым проводам

фортепиано [существительное] (формальное) фортепиано.

 

Обзор

пьядозо

пиафар

пиаменте

пианист

фортепиано

пианино де кола

пианино де медиа кола

пиар

пиара

Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам

  • {{randomImageQuizHook. copyright1}}
  • {{randomImageQuizHook.copyright2}}

Авторы изображений

Попробуйте пройти тест

Слово дня

ритуал

Великобритания

Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5

/ˈrɪtʃ.uəl/

НАС

Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5

/ˈrɪtʃ.uəl/

способ сделать что-либо, при котором одни и те же действия выполняются одинаково каждый раз

Об этом

Блог

Есть рыба покрупнее: разговоры о вещах, которые не важны

Подробнее

Новые слова

вироворе

В список 9 добавлены новые слова